Klimattabeller

Tabellerna innehåller data för månaderna och året. Där anges för de olika variablerna den period som sammanställningen gäller, medelvärde, dels för hela perioden, dels för 30-årsperioden 1981-2010, samt det lägsta och det högsta observerade värdet under hela perioden. För dessa extremvärden har också årtalen för observationerna angivits. Om ett extremvärde har observerats mer än en gång, anges endast året för den senast gjorda observationen.

The tables contain data for the months and the year. For the different variables, the period for which the observations are made, the average for the entire period, and the 30-year period 1981-2010, as well as the lowest and highest observed values throughout the period are given. For these extreme values, the year for the observations have also been given. If an extreme value has been observed more than once, only the year for the latest observation is given.

 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Year